Odstąpienie od umowy

14 dni na odstąpienie od umowy

Masz aż 14 dni od daty otrzymania Twojego zamówienia, aby wysłać nam zgłoszenie zwrotu produktów, bez podawania przyczyny.

Odbierz produkt

i zastanów się czy Ci odpowiada
Po odebraniu zamówionych produktów w sklepie internetowym kameshop.pl możesz oglądnąć produkt, zastanowić się czy Ci odpowiada oraz zgłosić nam chęć zwrotu towaru w takim stanie, w jakim przyszedł do Ciebie, w ciągu dwóch tygodni od jego odebrania.

Zwracany produkt

nie może nosić śladów używania
Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Pamiętaj o formularzu

i dowodzie zakupu
Formularz Odstapienia od Umowy dostępny jest pod tym linkiem.Wystarczy, że odeślesz do nas towar z dowodem zakupu i wypełnionym Formularzem Odstąpienia od Umowy. Im szybciej zwrócisz zakupione towary tym szybciej otrzymasz zwrot kosztu towarów i wysyłki.

Chcesz wiedzieć więcej? - Skontaktuj się z nami!

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta!
Postaramy się zrobić wszystko by odpowiedzieć Ci najszybciej jak będzie to możliwe.

Nasz oddział:

Kameshop.pl

Godziny otwarcia sklepu:

Pon - Pią: 10:00 - 17:00

Dział Obsługi Klienta:

+48 500 662 026

e-mail: sklep@kameshop.pl

Zapisz

INFORMACJE
dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
przysługującego konsumentowi


1. Jeśli zawarli Państwo umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą Państwo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której wydajemy Państwu rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia tej rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Mogą Państwo odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęta została Państwa oferta, oferta przestaje wiązać.

6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązać dla Państwa z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy rzecz od Państwa, będziemy mogli wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

10. Mają Państwo obowiązek zwrócić nam rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. Ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Państwu do miejsca, w którym zamieszkiwali Państwo w chwili zawarcia umowy, jesteśmy zobowiązani do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

12. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie zostali Państwo poinformowani o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.

13. W chwili odstąpienia przez Państwa od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Państwa, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez nas lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z nami. Nie ponoszą Państwo kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, poinformujemy tą osobę o odstąpieniu przez Państwa od umowy.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą, jeśli zostali Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8) w której Państwo wyraźnie żądali, abyśmy do Państwa przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Państwo żądali, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Państwu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Państwa wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Państwa przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ
odstąpienia od umowy
formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy

Miejscowość: ……...…..……, data: ………..…...…..
Imię i nazwisko konsumenta:
………………….…….……….
Adres konsumenta:
…………………..…………….
……………………..………….

Do:

Swing 2 Harmony Sp. z o.o.
ul. Sołtysowska 12B/145
31-589 Kraków

Odstępuję od umowy:
……………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
Data zawarcia umowy: …………..….…...……….. , data odbioru rzeczy: ………….….…...………….
Płatność proszę zwrócić w następujący sposób:
………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………….
Podpis konsumenta
tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji pisemnej
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel